Alkohol - metla lidstva?

V rámci tohoto projektu se studenti podívali na alkohol z různých stran. Jednotlivé skupinky připravily referáty dle zadaných úkolů. Součásti byla také krátká laboratorní práce na odhalení denaturovaného lihu.


Každý ze studentů odevzdal z této práce protokol. Každá skupinka vytvořila ze své části plakát, který bude vystaven v prostorách školy. Společným výstupem je pak jedno číslo vřískotu. Studenti přišli na projekt připravení a aktivně se podíleli na celém průběhu.

Mgr. Vladislava Krejčová

Výstup z projektu ke stažení ve formátu PDF.

1. Kde se vzal alkohol

Vyhledejte na internetu, v učebnicích, časopisech informace o historii výroby a požívání alkoholu ve světě. Zjištěné informace zaznamenejte do časové přímky, případně doplňte obrázky, vystřihovánky apod.

2. Alkohol prochází žaludkem

Zopakujte si, jak vypadá trávící soustava člověka. Použijte maketu torza člověka. Jak a jaké vnitřní orgány poškozuje alkohol. Jaká onemocnění způsobuje nadměrné požívání alkoholu.

3. Svět v alkoholovém opojení

Vyhledejte na internetu, v časopisech, encyklopediích a jiných zdrojích informace o rozšíření zlozvyku nadměrného požívání alkoholu, uveďte kritické hodnoty. Vysvětlete co je nadměrné požívání alkoholu. Jaké sociální dopady má nadměrné požívání alkoholu.

Vyhledejte statistické údaje tykající se spotřeby alkoholu v různých podobách. Uveďte další statistické údaje o alkoholicích.

4. Alkohol a my

Vymyslete otázky do ankety, na kterou odpovědi žáci naší školy.(minimálně 5 otázek) Anketu zpracujte do tabulky a proveďte statistické vyhodnocení včetně grafického znázornění.

5. Alkohol v jiných státech

Přečíst si článek v cizím jazyce. Stručně sepsat obsah článku, s kterým pak seznámíte ostatní.

Připravit si otázky v cizím jazyce, na které pak ostatní odpovědí.

6. Zákony ČR související s alkoholem.

Vyhledejte na internetu, v učebnicích zákony související s alkoholem, např. 253/2003 ( o spotřebních daních)

7. Alkohol z pohledu chemika

Uveďte vzorec a název čistého lihu. Uveďte jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Vysvětlete výrobu a použití lihu. Uveďte druhy alkoholických nápojů.Na projektový den :

Každý si s sebou přinese obrázky, fotky, nápisy, které použije jak při samotné prezentaci, tak při vytvoření výukového plakátu ( na velký arch balicího papíru) ze své části projektu.

Každý si připraví pár vět o tom, proč chce pracovat na tomto projektu a jaký je jeho názor na požívání alkoholu.

Každý ze své části napíše na počítači stručný příspěvek do časopisu Vřískot. Z celého projektu vznikne jedno číslo Vřískotu.

Vzít si s sebou plášť do chemické laboratoře – proběhne krátká laboratorní práce, ze které každý zpracuje protokol a odevzdá do 2. 3. 2010.