Bojová umění

Tématem projektu byla výuka základů bojových umění, se zaměřením na praktické využití pro sebeobranu člověka. Studenti absolvovali nejdříve teoretickou část, potom průpravu s poměrně velkým fyzickým zatížením a nakonec část praktickou, zaměřenou na prvky sebeobrany.


Přístup všech studentů byl velmi aktivní, byl velký zájem o toto téma, protože osobní bezpečnost je v naší společnosti poměrně aktuální otázka. S ohledem na zvyšující se počet osob požívajících návykové látky, především alkohol a lehké drogy, roste agresivita jedinců nejen v nočních hodinách, ale i na veřejnosti a dokonce i na sportovních akcích.

Během výuky byly zdůrazněny aspekty nejen fyzické připravenosti, sociální (odhadnutí nebezpečí u agresivních protivníků), právní (pojem přiměřené a nepřiměřené obrany), ale také morální (pomoc slabšímu při napadení).

Studenti, kteří vedli ukázky, odvedli velmi kvalitní práci a především Aleš Routa zaujal studenty svým charismatickým přístupem k projektu.

Ing. Petr Dopita
Učitel

Výstup z projektu: Bojová umění (Tomáš Havránek)

Zhodnocení výuky:

Jelikož už provozuji bojové umění (Wing Tsun), byl jsem zvědav jak to kluci pojmou. Je zajímavé poznat techniky a způsoby boje i jiných bojových stylů. Vždyť, na mistrovských stupních se učí poznávat ostatní bojové styly a učí se specifickou obranu proti nim.

Proto byl možná můj pohled více „profesionální“. Přesto jsem v úterý šel do tělocvičny s respektem a napětím co můžu očekávat. Ale, odlehčená atmosféra a celková pohoda projektu, odstranila všechny obavy a mohl jsem se plně soustředit na pohyb a boj.

Tréninkové zahřátí a rozcvička byly docela tvrdé po ránu, ale člověk aspoň pozná, že když se aspoň párkrát do týdne protáhne tak jde vše snáz.

Přínos pro praktický život:

Hlavním přínosem je zvýšené sebevědomí. Je to nejspíš způsobeno tím, že člověk ví co dělat. Pokud mě někde na ulici někdo zezadu chytne, tak i díky těm úterním deseti minutám, vím co dělat.

Nádech, výdech, snížit těžiště, šlápnutí na nohu, úder na žebra a přehození přes rameno.

To normální člověk neví a proto se bojí.

Vlastní názor na osobní bezpečnost mladého člověka:

Na Wing Tsun nám neustále připomínají, že nevyvolaný boj je lepší než vyhraný boj. To znamená, že se člověk nesmí nechat vyprovokovat. Stačí vědět, že urážky a nadávky ve skutečnosti nic znamenají a nejsou pravdivé a s klidem vše přejí. Bohužel je hodně „magorů“, který nevědí roupem co by dělali a zrovna vy se jim zprotivíte. V tom případě je dobré ovládat pár základních technik. Docházet jednou týdně na dvouhodinový trénink, v jehož rámci je i rozcvička a slabší fyzická námaha, je podle mě lepší než fotbal, či basketbal.

Právní aspekty přiměřené a nepřiměřené obrany:

Nejsem si jist, ale jsem přesvědčen, že ani z právních aspektů nejde vždy o první ránu, ale o to co jí předchází. Jde o to, že si nejsem jist zda bych (se svými necelými 60 kilogramy) snesl i jen jedinou ránu od nějakého solidněji stavěného maníka. Proto je dobré předcházet útoku, aby vás případní svědci mohli uvést v dobrém světle. Ale mít ruce přes sebou a v případě, že se protivník už napřahuje, vystartovat vpřed a se vší zručností zpacifikovat útočníka, je vždy nutnost.