Budova školy - projekt

Během posledního projektového dne se hrstka odvážných - ( Petr Klusoň, Václav Pražan, Marta Čapková, Jitka Bavorová) vydala do „terénu“, aby zjistila další historické zajímavosti ohledně školy a našeho milého městečka.

Mezitím, co náš nově jmenovaný fotograf Petr pečlivě dokumentoval práci v budově se sbírkovými  předměty města Varnsdorf, jsme se my zbylí tři prodírali knihami a starými dokumenty ve snaze něco najít. Pravda, ze začátku to šlo ztuha, ale nakonec jsme několik informací opravdu získali.


Stoletá kráska

Kdo by byl řekl, že místo, na kterém škola stojí, býval „cihlárenský“ rybník? Dostali jsme k dispozici mapu z tehdejší doby. Nadmořská výška v místě, kde stojí škola a na ni přiléhá nejbližší okolí, bývalo dříve o něco nižší a většinu zalévala voda. Stála zde i cihlárna, nejméně do doby, než byl rybník zasypán a okolí zarovnáno tak, jak ho známe dnes.

Budovu postavil stejný architekt, jež stavěl i dominantu Varnsdorfu – Hrádek, pan Anton Möller. Škola byla slavnostně otevřena dne 19. 9. 1907 v 10:00. Od tohoto data vydávala pravidelně ročenky, které jsou spolu s kronikou školy uložené v Děčínském archívu.


Osobnosti

K budově a městu se váže i řada osobností. Jména některých jsme si vypsali a bude třeba je dále rozvádět kvůli novým informacím

Jelikož je projekt závislý na naší samostatné práci, je dobré, že jsme o projektovém dni našli témata, kterými se bude každý z nás zabývat.

Jitka Bavorová, sexta A