Člověk a čas

Studenti si připravili různé pohledy na pojem čas a vztah času a člověka. Například: měření času (od kdy, čím – měřidla, přesnost měření, kalendáře apod.).


Fyzikální a matematický pohled na čas, jednotky času, převody, teorie relativity; „sci-fi“ – přesuny v čase, vztah prostoru a času, známé filmy, které se věnují této tématice; základní jazykové znalosti (AJ, NJ, FJ) na téma čas – otázky na čas, dny, měsíce, letopočty, odpovědi; ZSV - teologie a čas, filosofické otázky „o čase“; zeměpis – např. časová pásma a další; dějepis - důležité historické momenty, které se týkají času, jeho měření a pohledu na něj; tělesné výchova – měření času u výkonů sportovců, přesnost měření, rekordy; biologie – stárnutí, životnost některých živočichů a rostlin, různá nej (nejstarší strom, …); IVT – funkce datum a čas v Excelu, typografické pravidla při psaní času a data apod., ČJL – správný zápis data, času, letopočtů apod.

Výstupem z projektu je speciální číslo Vřískotu.

František Paulus