E-Omluvenka

Co to je e-omluvenka?

Nový způsob omlouvání dětí je zde! Ušetříte za telefony, a vše vyřešíte z klidu domova.

Dá se to zneužít?

Studenti teď dozajista jásají, konečně se mohou omlouvat sami a nikdo na ně nepřijde. Tak to ale není, tato omluvenka nenahrazuje omluvenku v průkazu. Slouží jen pro prvotní info, aby učitel věděl, co se děje. Omluvenka od zákonného zástupce musí samozřejmě v průkazu být po příchodu do školy.

Kdy se to učitel dozví?

Technicky není možné, aby učitel o omluvení dítěte věděl ihned po odeslání omluvenky. Protože omluvenky dětí přicházejí i během celého dne, princip je takový, že každý den, před skončením vyučování, je vytištěn seznam omluvených lidí a učitel se tak vlastně zpětně dozví, co studentovi je.

E-omluvenka