Informace k aklimatizačnímu pobytu pro primu Gymnázia Varnsdorf, Jiřetín pod Jedlovou – školní rok 2014/15

Začátek: 2. 9. 2014 v 8.00 u hřiště za nemocnicí ve Varnsdorfu
- odcházíme všichni! společně přes Hraniční Buk do Jiřetína
- odvoz - zavazadel zajištěn

Návrat: 4. 9. 2014 – 13.49 nádraží ČD Varnsdorf
(po dohodě možno vyzvednout dítě v Jiřetíně na chatě do 12.40)

Ubytování: chata Vilda (bývalá Setúza) v Jiřetíně pod Jedlovou

Stravování: plná penze, pitný režim

Program:
út – během cesty do Jiřetína poznávací hry (dle počasí), ubytování, oběd, krátké vzájemné představení, informace o škole, výuce, vycházka do okolí, večeře, hry pro formování kolektivu

st - snídaně, výlet na Jedlovou, oběd, sportovní soutěže, večeře, informace o zkouškovém týdnu, projektových dnech

čt - snídaně, úklid, balení, slavnostní ukončení aklimatizačního pobytu, oběd, návrat

S sebou: - vhodné oblečení a obuv (přezůvky, 2 páry turistické-sportovní obuvi), pyžamo

- hygienické potřeby

- blok + psací potřeby, pastelky

- láhev na pití

- malé kapesné

- kartičku zdravotní pojišťovny

-na cestu tam: pití, pláštěnku, eventuálně malou svačinku (začínáme obědem)

- podepsané prohlášení rodičů (formulář možno vytisknout z přílohy nebo vyzvednout v pondělí při zahájení ve škole)

Úkol: připravit si krátké, maximálně dvouminutové vystoupení (něco, v čem jsi opravdu dobrý), které tě představí z jiné než školní stránky

Pedagogický dozor:
Mgr. Vladislava Krejčová – třídní učitelka
PaedDr. Jana Veselá – speciální pedagog
Ing. Kamila Málková – učitelka

Prosíme do pondělí 1. 9. 2014 uhradit zbytek ceny za pobyt.

Kontakt na třídní učitelku: 606 611 874

Prohlášení rodičů ve formátu PDF - prosíme vytisknout, vyplnit a podepsat


Co je smyslem a cílem kurzu?

 

Školní třída není jen prostý součet jednotlivých dětí, je to živý organismus. Pokud má třída být skutečně dobrým kolektivem, je potřeba na vztazích mezi dětmi pracovat. Seznamovací kurz je počátkem této práce. Během kurzu žáci prožijí společně a intenzívně určitý čas, což jim pomůže nastartovat pozitivní vazby a spolupráci celé třídy.

Žákům přinese seznámení se spolužáky, podporu při nalezení místa ve skupině, možnost nalezení nových kamarádů, zvýšení zdravého sebevědomí a samostatnosti.

Třídní učitelce kurz umožní hlubší poznání každého žáka a dostane možnost pracovat na vytvoření pozitivních vazeb se žáky.

Školní speciální pedagožka bude mít možnost seznámit se s fungováním třídy jako skupiny, provést prvotní diagnostiku kolektivu a tím i do budoucna pozitivně ovlivňovat fungování třídy jako celku. Jde tedy i o první akci snižující riziko rozvoje šikany a jiných negativních jevů.

Na kurzu také děti dostanou mnoho informací o dění ve škole.

Je tedy velmi žádoucí, aby se kurzu zúčastnili pokud možno všichni žáci. Dítě, které na kurz nejede, se nejen připraví o společné zážitky, ale má také složitější pozici při nalezení svého místa v kolektivu.

 

Termín: 2. - 4. 9. 2014

Ubytování: Rekreační středisko Horská chata Vilda

Cena: 800,- Kč (2x nocleh, 2x plná penze, doprava, pojištění, ped. dozor)

Podrobnosti: o konkrétním programu, hodině odjezdu a příjezdu, co si děti mají vzít s sebou, budete informováni e-mailem koncem srpna

 

Za závaznou přihlášku bude považováno složení zálohy ve výši 400 Kč na účet školy (případně osobně v ředitelně u p. Dvořákové, info tel. 412371423) do 20. 6. 2014.

Účet školy: 4041360297/0100, VS datum narození dítěte (vzor: 11. 03. 2002, VS 11032002)

 

Mgr. Vladislava Krejčová

třídní učitelka