Jak se z nás stala třída aneb k čemu je dobrý Aklimatizační kurz?

Školní třída, to je množina dětí s různými schopnostmi, nadáním, osobními zkušenostmi a očekáváními. Není to tedy prostý součet jedinců ale živý organismus. Ve třídě můžete mít kamarády ale i nepřátele, můžete tu zažít hodně dobrého i zlého. Aby převažovalo to první, to je starostí nás dospělých, učitelů i rodičů.

Na cestě, kterou studenty doprovázíme, je pro nás vyučující podstatným krokem společný prožitek, který nazýváme Aklimatizační kurz. Zde jsme měli šanci poznat, jak jsou děti šikovné, co už dokázaly a jaký v nich dřímá potenciál. Mohli jsme zjistit, jak se dokážou vyrovnat se zátěžovou situací. Především jsme jim ale mohli pomoci navázat mezi sebou natolik pozitivní vazby, že budou schopny další spolupráce.

Aklimatizační pobyt letošní primy se uskutečnil v krásném prostředí chaty Vilda v Jiřetíně pod Jedlovou, kde také vstřícnost personálu umocnila hezké zážitky ze společných her, soutěží, putování, povídání a dalších a dalších aktivit.

A jak hodnotí pobyt samotné děti? Zde jsou názory dvou primánů za všechny:

Naše třída prima byla na pobytu v Jiřetíně pod Jedlovou. Ten pobyt byl kvůli tomu, abychom se seznámili. Každopádně jsme se asi seznámili. Myslím, že jsme a budeme nejlepší kamarádi. (Eliška Čermáková)

Na pobytu se mi hodně líbilo, škoda, že to uteklo tak rychle. …Našel jsem tam hodně kamarádů, doufám, že zůstaneme kamarády déle než osm let. A těším se až budu starší, že na to budeme vzpomínat. (Petr Lupoměský)

Zbývá dodat, že i my dospělí máme na co vzpomínat.

PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka