Lipová

10. 3. 2011. Pokračujeme v projektu poznávání Šluknovského výběžku,  dnešní cíl je  obec Lipová.  První zmínka o Lipové jako léno pánů z Tolštejna je z poloviny 14. stol. Roku 1566 vzniklo samostatné panství Lipová, Lipovský zámek patřil k jednomu z nejstarších panských sídel v kraji. Starý zámek byl postaven ve 14. stol. V letech 1675 – 1677 nechal tehdejší majitel panství Slawata z Chlumu založit 10 ha velký zámecký rybník. Nový zámek byl vybudován v letech 1737 – 1739  z iniciativy hraběte Salm – Reifferscheida.. Od zámku vede lipová alej, která původně směřovala až ke kapli ve Vilémově a byla vysázena roku 1726. Roku 1750 došlo k povýšení obce císařským dekretem na městys i propůjčení erbovního znaku. Až do roku 1938 byla Lipová sídlem okresního soudu s věznicí.  V obci jsou také významné památky, například kostel  sv. Šimona a Judy nebo socha sv. Jana z Nepomuku, která byla po rekonstrukci přestěhována do parku v blízkosti autobusové zastávky. Největší vzácností je socha sv. Josefa naproti škole, která čeká na rekonstrukci.

Všechny pamětihodnosti jsme si prohlédli a divili se. Do dnešního dne jsme o Lipové skoro nic nevěděli.

Navštívili jsme i dětský domov v Lipové. Ředitel domova nás provedl a nechal nás nahlédnout i do pokojů, ve kterých děti žijí. Seznámil nás i s denním režimem v domově. Tady jsme na úplně neznámé půdě nebyli, někteří sledují pořad Česko-Slovensko hledá talent – jeden talent je právě odsud. (tanečník Fanda)

Na Obecním úřadě v Lipové nám pan starosta povídal o projektech,  které připravují  a ukázal staré fotografie. Měli jsme v plánu ještě unikátní opravu podstávkového domu v Lipové, ale Lipová nabídla tolik zajímavého, že už na podstávkový dům nezbyl čas.