Mají vliv historické události na umění?

Projektové dny na varnsdorfském gymnáziu byly v říjnu orientovány především do historické sféry, na což nejeden z nás nebyl zvyklý. Bylo to něco jiného než dříve, avšak i tak to bylo zajímavé. Já jsem si vybrala projekt, kde jsme se zabývali a povídali si o umělcích, kteří tvořili zejména v době světových válek, a to především proto, abychom mohli z jejich životopisů posoudit, zda na ně válka měla vliv, popřípadě jaký a v jaké míře.

Každý účastník projektu si vybral nějakého umělce, prostudoval si jeho život a tvorbu a v projektovém dnu ho ostatním účastníkům prezentoval. Setkali jsme se především s malíři, jak českými tak světovými, dozvěděli jsme se například o životě světoznámého Pabla Picassa, ale byli prezentováni také čeští malíři, kteří si opravdu válku prožili a někteří byli dokonce vězněni v koncentračních táborech a zemřeli tam. Setkali jsme se i se životem světoznámého herce Vlasty Buriana, kterého jistě každý zná z českého filmu „Byl jednou jeden král“.

Zjistili jsme, že umělci byli opravdu ovlivňováni historickými událostmi v různých podobách. Ať už se to projevovalo v jejich tvorbě nebo v jejich soukromém životě. Ostatně koho z nás by taková událost neovlivnila.

Na základě znalostí umělců jsme poté vypracovali testy, ve kterých se zabýváme životem daného umělce a jeho tvorby, popř. zajímavostech o nich. Také jsme zpracovávali tzv. pracovní listy, ve kterých jsme se snažili zaujmout dobrým zpracováním různých otázek, které čtenářovi pracovního listu zajímavě přiblíží život daného umělce. Na internetových stránkách projektu Mezinárodní den prodavačů cibule budete moci jistě brzy shlédnout jak prezentace a povídání k daným umělcům, tak budete mít i možnost vyzkoušet si vyplnit testy i pracovní listy.

Ačkoliv se nás na projektu v učebně Oktávy A nesešlo moc, společně jsme se dozvěděli mnoho nových věcí a přiblížili si téma světových válek a různých umělců. Projekt je rozdělen i do dalších dvou dnů, ve kterých bychom se měli různými formami znovu věnovat umění a vlivu historických událostí na umění.

Kvapilová Nikola, Oktáva A