Maturitní zkoušky 2016

Organizace maturitních zkoušek pro třídy G8.

  • přípravný týden 16. - 20. 5. 2016
  • ústní část maturitních zkoušek - společná a profilová část 23. - 27. 5. 2016
  • didaktické testy a písemné práce 4. - 11. 5. 2016

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Varnsdorf o ukončení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015 - 2016 zde:

Kalendář maturitních zkoušek, jaro 2016 zde:

Zahájení maturitních zkoušek za účasti všech žáků třídy v pondělí 2. května 2016 v 7.45 hodin v AULE.

1. Písemná část společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 11. 5. 2016 (neveřejná část maturitní zkoušky)

  • časový plán, rozpis: ŠMK, hodnotitelé, zadavatelé

2. Ústní část maturitní zkoušky 23. – 27. května 2016 (veřejná část maturitní zkoušky):

  • Společná část maturitní zkoušky - časový plán - úterý, časový plán - středa a pátek, maturitní komise
  • Profilová část maturitní zkoušky - časový plán, maturitní komise

Společná část maturitní zkoušky, šk. rok 2015 - 2016

Anglický jazyk - 3. část ústní

Německý jazyk - 3. část ústní

Školní seznam četby ke společné části maturitní zkoušky z ČJL

Profilová část maturitní zkoušky, šk. rok 2015 - 2016

V souladu s §79 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2015/16 počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky na dvě.

Nabídka povinných zkoušek (§79 odst.3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Latinský jazyk

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informační a výpočetní technika

Základy společenských věd

 

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek konaných ústní formou

Zveřejněno 7. 10. 2015