Náš adoptivní chlapeček z Afriky

Jmenuje se Daniel Maina Migwi a jeho identifikační číslo je 51282. Je moc smutné, že děti jsou identifikovány pouze podle čísla. V databázi dětí určených pro adopci na dálku je totiž tolik adeptů, že je to jediný způsob. Narodil se 17 .4. 1998 ve státě Keňa ve městě Nyeri. Jeho matka se jmenuje Lydia Wangui Migui, která se narodila roku 1964. Jeho otec již zemřel.

Také letos proběhla 10. 3. 2011 sbírka na financování školy, školních pomůcek a uniformy pro Daniela. Na jeden školní rok potřebujeme 7200 Kč,-. Prozatím se nám podařilo vybrat 4680,- Kč a všichni doufáme, že vybereme dostatek peněz a budeme moci koupit Danielovi i nějaký dáreček. Blíží se totiž jeho narozeniny. V rámci sbírky jsme všichni podepsali školní tričko a napsali hezké blahopřání.

Díky organizaci Humanistické hnutí jsme se seznámili i s naší partnerskou školou.

Caretakers Educational Centre

Druh: neformální základní škola
Místo: Nairobi

Vznik: 2001
Počet žáků: 300

Popis školy:

Caretakers Orphans Education Centre se nachází ve slumu Korogocho. Vzniklo v roce 2001 původně na základě výživového programu pro místní sirotky. Komunitou byla tato iniciativa velice pozitivně přijata a spektrum aktivit se tak rozšířilo. V současné době zajišťuje Centrum kromě stravování a zdravotní péče a poradenství také neformální vzdělání pro děti, které nemají možnost chodit do školy. Díky dobrovolníkům je jim tak zajištěno alespoň nejzákladnější vzdělání.

Cíle:

Zajistit neformální vzdělání sirotkům a dalším znevýhodněným dětem ve slumu Korogocho.

Organizovat základní péči o tyto děti, zahrnující stravu a lékařské služby.

Nabízet poradenství sirotkům a jejich opatrovníkům.

Zajistit alternativní zdroje příjmů.