Nové knižní tituly ve školní knihovně:

Vl. Vondruška – Husitská epopej

M. Viewegh – Vybíjená

V. Hrabal – Domácí úkoly

Marco Polo

Fr. Kafka – Proměna a jiné povídky

G. Orwell – 1984

A. Jirásek – Staré pověsti české

I. Kraus – Rodinný sjezd

a mnoho dalších


Akce knihovny:

  1. Výstavka nově zakoupených knih před školní knihovnou.
  2. Březen – měsíc knihy, soutěž: výroba vlastní knihy. Velká pochvala všem zúčastněným – pěkné, zajímavé, napínavé výtvory.
  3. Soutěž „SUK – čteme všichni 2014“ – ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce. Z naší školy byli vylosováni čtyři žáci a obdrží knihu (Eliška Žáková, Natálie Bilá, Klára Mimrová, Adéla Petružálková).

Akce historiků:

  1. Návštěva putovní výstavy v Měk VDF o koncentračních táborech.
  2. Přednáška pana Auerbacha „Místa utrpení, hrdinství a smrti“.
  3. Krajské kolo 44. ročníku Dějepisné olympiády v Ústí nad Labem – Filip Salov se umístil na 2. místě!
  4. Historická soutěž gymnázií v Ústí nad Labem – téma: 2. světová válka.
  5. Výstava vlastnoručně vyrobených husitských zbraní v prostorách školy.
  6. Chystáme: jednodenní historickou exkurzi na horu Říp a okolí / 14. 5.2015/. Vyrazíme k památníku Rumburské vzpoury.