Noviny a další „příbuzná“ slova

Projekt Noviny a další „příbuzná“ slova byl zaměřený na publicistiku a média. Studenti si na projektový den zpracovali několik témat týkajících se publicistiky: publicistika a její žánry, česká a světová periodika, čeští a světoví novináři, historie publicistiky a struktura periodik.


Během projektového dne proběhly prezentace k daným tématům, diskuse o médiích a studenti se seznámili s cizojazyčnými periodiky (překládali článek z AJ). Cílem projektu bylo alespoň stručně zmapovat publicistiku, porovnat česká a světová periodika a pokusit se o kritický pohled na média.

Výstupem z projektu je sborník obsahující zpracované informace a články studentů, ve kterých si účastníci projektu vyzkoušeli určitý publicistický žánr, tedy novinařinu v praxi.

Sborník ke stažení ve formátu PDF, ke shlédnutí také popis hoboje ve formátu PDF.

Zuzana Jirchářová (garant projektu)