Přebor ve skoku vysokém

Dne 13. 4. 2015 se v tělocvičně konal přebor ve skoku do výšky. Tento přebor velmi příjemnou atmosféru. Zúčastnilo se 24 studentů (10 dívek, 14 chlapců).

V kategorii „mladší dívky“ se na třetím místě umístila Susová N. (125 cm), na druhém místě Adámková T. (125 cm) a pro první místo si došla Fürstová V. (krásných 140 cm).

V kategorii „Starší dívky“ byla na třetím místě Maryšková K. (120 cm), stříbrná byla Kubrová A. (120 cm) a na prvním byla Paulová A. (125 cm).

Mladší Chlapci dopadli takto; na třetím místě se umístil Solloch M. (120 cm), druhé místo obsadil Lorenc Jakub (120 cm) a na prvním místě byl jeho bráška Lorenc Jan (125 cm).

Starší chlapci na třetím místě nechali Bělinu J. (140 cm), na druhém místě Kolku J. (145 cm) a s velikým náskokem, povzbuzováním a skoro pokořením rekordem, na prvním místě byl Šišulák J. (165 cm).

A naši nejstarší „Dorostenci“ byli jen tři a dopadli takto; na bronzovém místě Janků R. (135 cm), na druhém Janč J. (150 cm) a na prvním místě Pricl V. (160 cm).
Byl to moc zajímavý pohled na všechny zúčastněné. Největší potlesk patří asi Verče Fürstové, která skočila víc než někteří kluci (na svůj věk), za což jí obdivuju a Pepovi Šišulákovi za krásných, skočených 165 cm.

Anička Hudecová