PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE (PRO ŽÁKY Z 9. ROČNÍKŮ ZŠ)

Předpokládaný počet přijatých studentů - bude dodatečně upřesněn.

V případě vašeho zájmu o studium na gymnáziu kontaktujte prosím osobně nebo prostřednictvím rodičů ředitelství školy. Možnost studia v prvním ročníku vyššího stupně gymnázia bude posuzována individuálně na základě podané přihlášky ke studiu (zde ke stažení) a s ohledem na kapacitní možnosti třídy (přijímací zkoušky se nekonají). Pokyny k vyplnění přihlášky ke stažení zde: V případě vyššího počtu zájemců, než dovolují kapacitní možnosti třídy, rozhodnou o přijetí následující kritéria:

1. Studijní průměr na konci osmého ročníku školního roku 2014/2015 a v prvním pololetí devátého ročníku školního roku 2015/2016.

Hodnocení kritéria: za každé pololetí může uchazeč získat maximálně 100 bodů při průměru 1,00. Za každou setinu horšího studijního průměru se odečítá jeden bod. Minimální počet bodů v každém pololetí je nula.

2. Umístění (1. – 3. místo) v okresním a vyšším kole olympiády či obdobné soutěže.

Hodnocení kritéria: za každé umístění získá uchazeč 20 bodů. Započítává se maximálně pět doložených umístění v průběhu let 2014 – 2016 (maximálně 100 bodů). Informace o umístění v soutěžích musí být potvrzena příslušnou ZŠ na přihlášce ke studiu.

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí mezi uchazeči lepší celkový průměr z předmětů český jazyk a literatura, matematika a první cizí jazyk ve výše uvedených dvou sledovaných obdobích.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 22. dubna 2016 v budově Gymnázia Varnsdorf a na domovské stránce školy www.bgv.cz. Identifikace uchazeče proběhne podle kódu, který byl uchazeči přidělen.

Přihlášky na GV prosím doručte do 15. března 2016.

Informace o počtu přihlášených uchazečů bude zveřejněna 16. března 2016 na www.bgv.cz, tj. neprodleně po termínu odevzdání přihlášek. Všichni uchazeči budou po 16. březnu 2016 telefonicky či elektronicky individuálně informováni na kontaktech, které uvedou v přihlášce, o počtu získaných bodů a o umístění v pořadí uchazečů. Zároveň bude uchazečům sdělen identifikační individuální kód.

Obecná pravidla přijímacího řízení včetně informací o zápisových lístcích najdete v novele školského zákona.

Pokud si přesto nebudete vědět rady, navštivte osobně kancelář GV (kontakt na telefonním čísle

412 371 423 nebo emailové adrese jakoubek@bgv.cz).


Odpovědi na některé otázky související z přijímacím řízením najdete zde:

 

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel gymnázia Varnsdorf