Rozmanité vyučování na gymnáziu

Hodina spaní patří mezi nejoblbenější hodiny z nabídky ŠVP na naší škole :))). Zatím jsou tyto hodiny v kategorii nepovinných předmětů. Protože mne samotného tento předmět hodně zaujal a myslím, že kvalifikaci mám, tak v příštím školním roce tento předmět bude dvouhodinový a rád bych ho osobně vyučoval. Obsahová náplň předmětu bude upřesněna:))).


Ing. Jiří Jakoubek