Slavnostním setkáním v  kostele sv. Petra a Pavla

Slavnostním setkáním v  kostele sv. Petra a Pavla ukončili žáci se svými učiteli za přítomnosti rodičů a přátel Gymnázia Varnsdorf  školní rok 2014 – 2015. Dříve než třídní učitelé předali svým žákům vysvědčení, zazněl úryvek z Markova evangelia spolu s krátkou promluvou. Ředitel školy Ing. Bc. Jiří Jakoubek pozdravil všechny přítomné a spolu se svým zástupcem Mgr. Františkem Paulusem předali zvláště oceněným žákům pochvaly. Přátelské setkání ozdobil zpěv gymnaziálního sboru a sólo na trubku v podání Adama Hauferta.

Mgr. Jan Hedvík jáhen