MEZINÁRODNÍ DEN PRODAVAČŮCIBULE – SPOLEČNÝ PROJEKTOVÝ DEN 23. 11. 2012 – BUDYŠÍN

Dne 23. 11. 2012 proběhl společný projektový den žáků Gymnázia Varnsdorf a Lužickosrbského gymnázia Budyšín v rámci projektu Mezinárodní den prodavačů cibule. Cílem tohoto projektového dne byla koordinace při tvorbě výstupních materiálů a praktické testování e-learningu k projektovým tématům. Čeští a němečtí studenti se společně zabývali v návaznosti na e-laerningový materiál tématem „odkud pocházejí moji předkové“ z oblasti poválečné období. Prostudovali informační materiály, diskutovali na základě vlastních zkušeností s touto tématikou a na závěr vyzkoušeli test v moodle a vypracování pracovního listu.

V rámci projektového dne zároveň proběhlo divadelní představení dramatických souborů gymnázia Varnsdorf pro žáky budyšínského gymnázia, kteří se učí češtinu jako druhý cizí jazyk. Po představení následovala vernisáž obrazů varnsdorfských žáků, členů výtvarné skupiny gymnázia, které v prostorách budyšínského gymnázia zůstanou jako dlouhodobá výstava v tomto školním roce.

Za velmi potěšitelný a pozitivní považujeme fakt, že v důsledku častého setkávání žáků i pedagogů obou gymnázií,  vládnou mezi všemi velmi přirozené pozitivní mezilidské vztahy, které už překonaly jazykové i společenské bariéry a v tomto směru již před svým závěrem projekt plně dosáhl jednoho ze svých hlavních cílů.

M. Janáková