Velikonoce

jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu.                         (A. dS. E.)

kdo jsi?
číslo.
a tvé jméno?
pryč. rozdrceno do nebe. podívej se nahoru.
obloha je černá.
popsána všemi těmi jmény                                                                    (E. W.)

a někdy otevřeš okno jen tak pro radost… tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí smát se při pohledu na nebe. řekneš jim ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. budou myslet, že ses zbláznil. vyvedu ti tak pěkný kousek.                                                                                                      (A. dS. E.)

takže při pohledu na nebe, zdá se, že hvězdy se vymkly ze svých drah...

naštěstí jsou tu VELIKONOCE…

 

 

... a často člověk chodí světem a nemá se rád, a nepozná ani svou vlastní tvář.

tvář, kterou má v Ježíši Kristu...

požehnané svátky Vám přejeme...

Jiří Jakoubek

František Paulus

Jiří Čunát

vedení BGV