Vize moderních malířů

Motto: Nakolik jsou vize moderních malířů hledáním a odrazem univerzálního krásna, nebo pouhým produktem své doby?


Proč v době postupného vítězství pozitivistických náhledů na svět spojeného s vytlačováním metafyzických spekulací začínají malíři postupně rozpouštět pevné kontury svých obrazů. Souvisí spolu postupné vytěsňování duchovna v 19. – 20. století s duchovním hledáním a projekcemi tzv. moderní tvorby?

Není moderní umělecký projev důkazem neredukovatelnosti lidské osoby na oblast kauzálních jevů a vydělenosti člověka v rámci živočišné říše?

Příprava:

  • Vyhledání a seznámení se s životním příběhem umělce tvořícího v době 19. – 20. St.

Témata:

  • Život umělce
  • Doba, ve které žil (historické pozadí tvorby)
  • Charakteristika stylu a techniky umělce

Den projektu:

  • Seznámení se s životními příběhy vybraných moderních malířů dle příprav.
  • Umělecké směry moderního umění (též styly a techniky).
  • Pokus o vlastní autentickou tvorbu inspirovanou moderními uměleckými směry.

Výstup:

Vlastní umělecký projev spolu s tím, čemu se nepřesně říká obhajoba (v kontextu moderního umění), neboť skutečný umělecký projev obhajobu nepotřebuje.

Účastníci i producenti zájezdu:

Milan Růžička, Ondřej Dlask, Jan Ventura, Michaela Šlejmarová, Daniel Zeman, Tereza Hamplová, Patricie Jakubowska, Petra Kouřilová, Romana Miloschewitschová, Markéta Bacharová, Štěpánka Hockeová, Barbora Pešková, Kristýna Krulišová, Denisa Dužárová, Petra Exny, Lenka Kašparová.

Hodnocení projektu:

Utíkaje na poradu (jako vždy opožděně) jsem myslel na nedostatek času. Nastolené téma je pro jeden projekt až příliš široké. Nicméně ucelený přehled moderního umění nebyl, a ani nemohl být, cílem. Naše hledání a zkoumání nás mohlo přiblížit k fenoménu tzv. moderní společnosti v jeho uměleckém rozměru. To lze považovat za sto procent možného. Každý osud, tvorba jednoho každého malíře je sama o sobě světem i záznamem, stopou tohoto světa. Malíř je, pokud svou tvorbu myslí vážně, očima světa. My jsme se mohli společně na chvíli dotknout principů vzniku umělecké tvorby a alespoň některých očí s jejich jizvami, smutky a extázemi (např. Vincenta z Arls). Za to děkuji všem zúčastněným.

U mne převažuje kladné hodnocení projektu. Ale, jak to říkají naši politici, rezervy si uvědomuji (nicméně zatím pouze pocitově).

Studenti nechť přispějí svým slovem. Děkuji pěkně.

Výstup z projektu ke stažení v PDF.

S úctou Jan Hedvík