Vřazování kvinty na vyšší stupeň gymnázia

Perfektní, vtipné, skvěle sehraní, úžasný výkon, super kostýmy, … Minimálně těmito slovy bych popsala slavnostní vřazování studentů kvinty na vyšší stupeň gymnázia, které proběhlo 25. září 2015 v aule za přítomnosti učitelů, žáků a rodičů. Studenti si připravili tanec, do kterého se všichni s nadšením zapojili (v případě zájmu je záznam dostupný na www.youtube.com/watch?v=TXJIlJQVzh8 ). Atmosféra byla výborná, povedlo se jim dokonce roztleskat diváky. Po tanci následoval proslov a slib studentů. Kvinta sklidila velký aplaus. Já jim za jejich snahu velice děkuji a těším se na další společné chvíle třeba při nácviku jiných slavnostních příležitostí.

Mgr. Lenka Pondělíčková