Výstava očima studentů

Liberec v sevření hákového kříže Magická příroda tří kontinentů – fotografie Jiřího Stránského


Společně se studenty jsme navštívili dvě zajímavé výstavy v Severočeském muzeu v Liberci. Úkolem studentů bylo prohlédnout si obě výstavy, popř. další expozice Severočeského muzea a poté splnit úkol, který jim byl přidělen na základě losování. Ve dvojicích se tedy zaměřili na jednu z výše uvedených výstav a zpracovali svůj pohled na danou výstavu jednou z následujících forem: článek do novin, recenze, rozhovor, fotodokumentace. Na základě těchto prací vznikla jako výstup z projektu nástěnka v 1. patře naší školy, kde můžete sami posoudit, jak se splnění tohoto úkolu zdařilo či ne.

V rámci tohoto projektu se prolínaly tyto předměty: dějepis, zeměpis, český jazyk, komunikační dovednosti, pravidla chování v muzeu (do kterých nás dokonale zasvětily průvodkyně muzea) a tělesná výchova - svižná chůze od nádraží v Liberci až k muzeu :-). Cesta do Liberce byla o to příjemnější, že nás po celou dobu provázelo nádherné jarní počasí.

Níže je uvedena ukázka prací studentů k tomuto projektu. Další včetně fotografií si můžete prohlédnout na nástěnce.

Všechny studenty bych chtěla pochválit za bezproblémovou účast na tomto projektu a včasné odevzdání prací. Možná jen vzkaz pro V&N: v běhu jste fakt dobří, ale příště by bylo lepší přijít včas :-).


23. února jsme v rámci projektového vyučování navštívili muzeum v Liberci a zúčastnili jsme se výstavy Liberec v sevření hákového kříže.

Výstava nabídla dobové dokumenty a prospekty z doby okupace Liberce nacisty. Především jsme viděli mnoho propagačních materiálů, kde Adolf Hitler prezentoval své demagogické sliby a jeho myšlenky o národě kde vládne jedna nadřazená rasa. Kromě dokumentů zde byly k vidění také uniformy, ať už SS nebo důstojníků, ale také uniformy vězňů v koncentračních táborech. V blízkosti Liberce se vyskytoval koncentrační tábor Gross Rosen který měl především za úkol masové vyhlazování Židů, ale také politických odpůrců nebo vedoucí oddílu Skaut nebo Sokol. K dispozici byly také dobové fotografie z návštěvy Adolfa Hitlera v Liberci a několika členů z tehdejší NSDAP a dokonce i plány na přestavbu celého města, do kterého se poté měli nastěhovat obyvatelé tehdejší Třetí říše a původní obyvatelé měli být vyhnáni na Sibiř nebo do koncentračních táborů. Pro propojení Liberce a Sudet zde měla podle plánu stát Hitlerova dálnice, která se však již nestihla, jelikož byla Třetí říše poražena. Významně se na plánech nového Liberce podle ideálů Třetí říše podílel Albert Speer, což byl hlavní Hitlerův architekt a ministr zbrojní výroby, jenž byl po válce odsouzen v Norimberském procesu.

Výstava také poskytla materiály, které v té době používali obyčejní lidé. Dobové peníze s podobiznou Adolfa Hitlera a také potravinové lístky a různá nařízení pro obyvatele Liberce a okolí a také zvláštní nařízeni pro lidi židovského původu a samozřejmě také odznaky, které museli lidé židovského původu stále nosit.

Kromě propagačních dobových karikatur tu byly také vystaveny figury z expozice Muzeum nacistického barbarství, kde je vyobrazeno jaké krutosti páchaly jednotky SS na obyvatelích, ať už v koncentračním táboře či mimo něj.

Při mé prohlídce se mi poštěstilo úplnou náhodou hovořit s jedním tehdejším obyvatelem Liberce, který celou dobu druhé světové války prožil právě v Liberci a vyprávěl nám různé povídky z války a také různé krutosti jednotek SS. Především nejhorší období podle jeho slov byla Heydrichiády, kdy bylo pozavíráno velké množství nevinných lidí kteří neměli absolutně nic společného s atentátem na Reinharda Heyndricha. Poté nám vylíčil i konec války a příchod Rusů kteří se v několika případech nechovali také zrovna slušně ovšem i přesto jim byl člověk vděčný za záchranu protože čím víc se blížil konec války tím víc gestapo zabíjelo a zavíralo lidi.

Tomáš Veselý