Adopce na dálku

Cílem tohoto projektu je seznámit se s podmínkami a postupy adopce a pokusit se o adopci jednoho dítěte z Afriky, které se nachází v podmínkách úplné chudoby a zprostředkovat mu tak přístup ke vzdělání.


 

Organizace:

 • Mgr. Kateřina Filipová
 • Renáta Fojtíčková

Fáze projektu:

1. Příprava: Týden před projektovým dnem dostali studenti přihlášení na tento projekt za úkol vypracovat prezentace na námi zadaná témata. Prezentace vypracovávali ve zvolených skupinách (2-3 studenti). Seznam témat viz příloha č.2. Informace vyhledávali na Internetu, v odborné literatuře, časopisech a někteří čerpali z vlastních zkušeností.

2. Realizace projektu:

 • Každá skupina seznámila ostatní studenty s obsahem svých prezentací a zodpověděla případné dotazy
 • Dokument o životě a vzdělávání afrických dětí
 • Rozhovor s Maruškou D., kterou rodiče ve čtyřech měsících adoptovali.
 • Založení www stránek
 • Přečtení a překlad dopisu z Aj, které poslaly adoptované děti z Afriky svým adoptivním rodičům
 • Tvorba, realizace a vyhodnocení dotazníku
 • Shrnutí, diskuze

3. Zhodnocení projektu, výstupy

Studenti měli možnost podívat se uceleně na problém adopce. Seznámili se s odbornými termíny a to i v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ), s podmínkami a postupy adopce ČR a v zahraničí. Vyzkoušeli si jednu ze statistických metod – dotazník.  Při práci uplatnili znalosti z několika předmětů ( zeměpisu, matematiky, cizích jazyků, IVT, českého jazyka – dramatické výchovy, ZSV – psychologie).

Myslím, že se studentům podařilo naplnit stanovené cíle projektu, každá skupina se snažila přispět svým dílem a projevila se i soutěživost. Na výsledcích práce bylo vidět, že je téma zaujalo, nepodcenili přípravu a pracovali pečlivě. Všichni zúčastnění studenti si zaslouží naši pochvalu. Tento projekt bude mít pokračování v podobě celoškolní akce.

www.adoption.webnode.cz

 

Adopce

 • obecně
 • odborné termíny
 • odborné termíny v Aj, Nj, Fj

Adopce v ČR

 • Co je to adopce?
 • Podmínky adopce – právní vztahy pro osvojení
 • Kdo rozhoduje o osvojení
 • Kdo se může stát osvojitelem a kdo osvojencem
 • Příjmení a jméno osvojeného dítěte
 • Anonymita osvojení
 • Přímá (otevřená) adopce
 • Kolik dětí je ročně adoptováno v ČR?

Adopce – postup

 • Postup při žádosti o náhradní rodinnou péči
 • Vnitřní rozhodnutí
 • Žadatelé o NRP musí předložit…
 • Co musí žadatelé absolvovat

Adopce v cizině

 • Kolik dětí se ročně celosvětově adoptuje – grafy + komentář
 • Kolik dětí je bez domova – obrázky, nejproblematičtější země
 • Příběhy dětí bez domova – příklady

Osobní zkušenost (Šimon J.)

 • Příklad adopce na dálku

Osobní zkušenost (Maruška D.)

 • Rozhovor, diskuze

Psychologické aspekty adopce

 • Adopce z pohledu dítěte
 • Adopce z pohledu adoptivního rodiče

Adopce na dálku

 • Podmínky
 • Organizace zajišťující adopci na dálku
 • Finanční stránka
 • Které země jsou v programu

Novináři

 • Článek do Vřískotu
 • Rozhovor se ploužáky z projektového dne

Tvorba webových stránek

 • Projektový den
 • Dotazník
 • Výsledky dotazníku
 • Návštěva organizace organizující adopci na dálku
 • Prezentace studentů
 • Fotogalerie