Bohoslužba slova na BGV

Ve čtvrtek  18. 12. 2014 se sešla rodina biskupského gymnázia v kostele sv. Petra a Pavla. Přinesli jsme přes tři sta příběhů našich životů, abychom poděkovali a otevřeli se tak dalšímu obdarování při společně slavené bohoslužbě. Na závěr promluvil  k učitelům i studentům J. M. can. Mgr. Alexej BALÁŽ a udělil všem slavnostní požehnání.

Mgr. Jan Hedvík jáhen