Byli jste báječným publikem – děkujeme

Členové dramaťáku a sboru BGV děkují za mimořádnou atmosféru všem třídám, učitelům a divákům z řad rodičů a přátel, kterou vytvořili při závěrečném vystoupení v divadle ve čtvrtek 21. 5. 2015.

V případě pohádky O chytré Zdeničce šlo o derniéru představení, které se vyvíjelo dlouhé tři roky a zasloužilo si důstojné završení, kterého se mu díky vám dostalo.

Zároveň bylo jakýmsi rozloučením Martina Koláře (klavírní doprovod) s naší školou. Přejeme mu úspěšnou uměleckou kariéru a za spolupráci s dramaťákem děkujeme.

Mgr. Martina Janáková