Casuistika

Spolu se schváleným projektem „Mezinárodní den prodavačů cibule“ byly přijaty a již jsou realizovány další projekty, krátké informace naleznete níže, s výstupy budeme postupně seznamovat na našich stránkách.

Webové stránky projektu Cauistika - www.bgv.cz/casuistika

 


 

1. Projekt „Casuistika“

Cílem projektu je, aby studenti obou škol (Gymnázium Varnsdorf, Lužickosrbské gymnázium v Budyšíně) prostřednictvím konkrétních příběhů a osudů lidí, místních obyvatel – partnerů k rozhovoru, kteří jsou starší, většinou již nemocní a žijící v různých sociálních ústavech, získali vlastní zkušenost a pochopili jak jednotlivé okamžiky života, tak i zprostředkovaně přes konkrétní osoby a osudy také vývoj společnosti a regionu.

Zároveň také dojde k velmi zajímavému příhraničnímu efektu a srovnání, jaká byla a je nyní situace v Česku a jaká v Sasku v této oblasti. Tyto zkušenosti budou získávat společně čeští a saští studenti - tedy budou moci průběžně zjištěné konfrontovat a diskutovat o tom, čímž kromě poznání okolní situace a podmínek dojde i ke konfrontaci postojů a hodnot studentů.

1. Projekt „Fallgeschichten“

Ziel des Projekts ist es, dass die Schüler beider Schulen (Gymnázium Varnsdorf, Sorbisches Gymnasium Bautzen) durch konkrete Lebensgeschichten der Einheimischen (meistens älteren Menschen, die krank sind und in Alten- oder Pflegeheimen wohnen) eigene Erfahrung gewinnen und nicht nur einzelne kurze Lebensetappen, sondern mittels konkrete Personen und Schicksale auch die Entwicklung der Gesellschaft und der Region begreifen.

Zugleich kann man verfolgen und vergleichen, wie die Situation in Tschechien und Sachsen jetzt ist und in der Vergangenheit war, was sehr interessant sein könnte. Alle diese Erfahrungen werden die tschechischen und deutschen Schüler gemeinsam erwerben, und damit die erworbenen Kenntnisse konfrontieren und darüber diskutieren. So kommt es auβer Erkennung der Lage und den Bedingungen in der Region auch zur Gegenüberstellung der Einstellungen und Erfahrungswerte der Schüler.