Celostátní přehlídka uměleckých činností církevních škol – Odry 2014

21. ročníku významné kulturní události se letos poprvé zúčastnilo také naše gymnázium. O tom, že jde opravdu o událost mimořádnou, vypovídají čísla: 22 zúčastněných škol, 81 uměleckých vystoupení (sborový a sólový zpěv, klasická i moderní hudba, divadlo, recitace, tanec, sportovně akrobatická čísla). Dva a půl dne se mladí lidé, které bylo možno počítat na stovky, ucházeli o příznivé hodnocení lektorského sboru a zařazení do závěrečného galaprogramu, který snímala i televize (NOE).

Naše škola byla reprezentována pěti vystoupeními. Dvěma divadelními představeními (Čapkův Poslední soud a Werichův Splněný sen) a třemi sólovými recitacemi (Natálie Bočková, Romana Miloschewitschová a Adéla Pondělíčková).

Soubory Odraz v zrcadle a Hromy a blesky odvedly dobré výkony, při rozboru s lektorkami byly pochváleny za dramaturgický výběr a dostalo se jim cenných rad a doporučení pro další práci.

Recitátorky byly všechny pochváleny, Adéla a Romana byly zařazeny do závěrečného galaprogramu a Romana Miloschewitschová byla dokonce oceněna čestným uznáním.

Mgr. Martina Janáková