Krajské kolo chemické olympiády 2012

Každoročně se setkávají začátkem dubna úspěšní řešitelé školního kola chemické olympiády v Ústí nad Labem. Letošní krajské kolo kategorie C se konalo 3. dubna 2012. Do kategorie C spadají ročníky kvinta, sexta. Školní kolo letošního ročníku vypracovávali 3 studenti a 2 z nich zastupovali školu i v krajském kole (Jan Beneš ze sexty A a Markéta Váňová z kvinty). Do Ústí nad Labem jsme se postupně dostávali několika autobusy a tramvají. Po příjezdu jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina odešla do laboratoří a druhá zůstala ve třídě, aby si napsala teoretickou část. V praktické části byl nejvyšší možný dosažitelný počet 40 bodů a v teoretické části 60 bodů. V laboratoři jsme stanovovali chemickou spotřebu kyslíku ve vodě a teoretická část se týkala určování nerostu, iontových reakcí, vody hydrolýzy a mnoho dalších. Honza Beneš skončil na pěkném sedmém místě. Zástupcům školy moc děkujeme a držíme palce do příštího ročníku. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Krejčové, která tuto olympiádu umožnila na naší škole.

Markéta Váňová, kvinta