„CHOVÁME SE JAKO ZVÍŘÁTKA?“

V pondělí 12. prosince 2011 se nás v učebně biologie sešlo šestnáct biologů z primy, sekundy, tercie a kvarty, s cílem nalézt odpověď na otázku  „Chováme se jako zvířátka?“.  Zadání bylo jasné, přístupy k hledání odpovědi rozmanité. Někdo si svůj úkol prostě „odpřednášel“, jiní volili cestu dramatizace, prezentací, her i kvízů, nechyběla projekce, četba, vědomostní testy a soutěže. Rozmanitost téměř pěti společně prožitým hodinám nechyběla, stejně jako vzájemné hodnocení přípravy i výkonů, při kterém jsme se určitě nešetřili… A k jakému závěru jsme došli? No… někdy se opravdu chováme jako zvířátka, ale neměli bychom tou podobností zdůvodňovat to, o čem víme, že je ze společenského hlediska špatné. Rádi se chlubíme tím, že jsme myslící bytosti, měli bychom tedy schopnost ovlivňovat své chování myšlením uplatňovat i tehdy, když se podněty našeho chování shodují s těmi zvířecími - abychom se nechovali „jako zvířátka“…

biologové