Mezinárodní den prodavačů cibule

O 126 nových materiálů se rozrostl výukový kurz Mezinárodního dne prodavačů cibule moodle.Je to především díky quartě, quintě A ale úplně nejvíc díky primě a čtyřem studentkám ze sekundy. Sběr informací, které směřují k mnoha výstupům, včetně mezinárodních dílen, festivalu a společné českoněmecké publikaci úspěšně pokračuje. Sledujte cibule a procházejte se nalezenými informacemi.