ČTENÍ NÁS BAVÍ

VÝSTUP – PROJEKTOVÝ DEN 12. 12. 2011

Projekt Čtení nás baví byl realizován v souvislosti se zapojením naší školy do spolupráce na mapování a rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků a spolupráce různých věkových skupin v této oblasti s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy Praha. Jedná se o vytváření modelových projektů, které budou shrnuty v manuálu, který by měl sloužit jako inspirace učitelům všech typů škol v celé ČR a jako  vzor studentům učitelství.

Studenti tercie a kvarty připravili program pro žáky prvního stupně základních škol. Na základě textu z knížky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu se pracuje s tématy: knihy jako poklad, proč lidé potřebují schovávat svá tajemství, řešení sporu mezi dětmi -  pomocí metod dramatické výchovy.

Pro první zkoušku svého náročného čtyřhodinového programu požádali tvůrci programu o spolupráci naše primány, kteří se ukázali být velmi zdatnými figuranty. Nicméně obě věkové skupiny spolupráci zvládly na výbornou. Starší tvůrci programu si odnesli řadu praktických zkušeností, jak své dílo vylepšit a jakých chyb se vyvarovat, a ti mladší snad zjistili, že čtení nás opravdu baví.

Více na nástěnce naproti primě.

M.Janáková