Dějepisná soutěž

Ve středu 9. 4. 2014 jsme se účastnili krajského kola XXIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií organizované z Chebu. Jde o prestižní záležitost se širokou podporou předních českých historiků (např. prof. PhD r. Petr Čornej, DrSc. – autor dějepisných učebnic), letošní ročník byl obsazen 262 gymnázii z Čech i Slovenska. Tématem pro tento soutěžní rok bylo „období I. a II. republiky“, tedy roky (1918 – 1939). Samotná soutěž trvala šedesát minut a spočívala ve správném vyhodnocení desetistránkového testu. Naše družstvo složené z jednoho studenta z kvarty, kvinty a septimy „bojovalo“ udatně, ale na vysněné vítězství bohužel nedosáhlo – snad příště. Nejúspěšnější a postupující do Chebu byla gymnázia z Litoměřic, Ústí nad Labem a Roudnice nad Labem.

Samotná soutěž probíhala v prostorách UJEPu a po jejím vyhodnocení jsme se zúčastnili připravovaného programu v prostorách Muzea v Ústí nad Labem. Zhlédli jsme opravdu pozoruhodné výstavy – např. výstavu Karel May a poté jsme navštívili hrad Střekov. Prožili jsme náročný, ale zajímavý den, poznali spoustu nových tváří a pěkných míst. Za rok zase na shledanou!

Z. Plocar (septima)