Dětská scéna 2012

A je to za námi! Vrchol letošní práce dramaťáků při Akademii příslibu. Krajské kolo přehlídky dětské divadelní tvorby.  Hodiny práce. Dvě víkendová soustředění. Moudré hlavy z Gothamu. A co po mně vlastně chcete? Schola ludus. Povedená generálka ve varnsdorfském divadle. Krajská přehlídka v Děčíně za účasti 16 různých představení. Dvě z pěti ocenění udělených porotou putují na BGV. Líbily se Moudré hlavy z Gothamu v provedení souboru Šikulové (dříve Učedníci) a představení souboru Hlava nehlava (dříve Tovaryši) A co po mně vlastně chcete? K postupu na národní přehlídku už chyběl jen krůček… Tak snad příští rok! Dík všem zúčastněným.

Martina Janáková