Dětská scéna Varnsdorf – městské kolo přehlídky dětských recitátorů

Bohužel velmi nepovedená kapitola letošní umělecké sezóny. Organizátor přehlídky (DDM Varnsdorf) naprosto nezvládl organizaci (školy nebyly informovány o propozicích přehlídky a počtech postupujících recitátorů, odbornost lektorského sboru neodpovídala požadovaným kritériím, způsob hodnocení nekorespondoval s propozicemi a zvyklostmi přehlídky, nebyl zajištěn klid a pozornost publika pro recitátory…) Prostě a jednoduše, srdce pedagogů připravujících děti na tento den krvácela a hlava prostě „nebrala“…

Věřili byste tomu, že je možné, aby lektorka (členka poroty) po celou dobu recitační přehlídky žvýkala???

Je nám to velmi líto. Omlouváme se hlavně všem malým a mladým recitátorům, kteří si za svou práci a odvahu zasloužili důstojnější vrchol své dlouhodobé práce. Nevím, jak na jiných školách, ale naši recitátoři se na tento nepovedený den připravovali několik měsíců!!!

A tak na závěr nezbývá než konstatovat, že máme sice radost, že někteří z našich žáků získali první, druhá a třetí místa (která se ovšem na této přehlídce správně neudělují – lektorský sbor nominuje dva recitátory k postupu do vyššího kola a uděluje zvláštní ceny poroty), ale vzhledem k tomu, že ve třetí a čtvrté kategorii nezazněl ani od jednoho z recitátorů druhý text, je opravdu sebejistota, s jakou neodborná porota rozhodovala, smutná.

 

Oceněni byli: Josef Šišulák a Valérie Svačinková 1. místa ve svých kategoriích
Natálie Smetanová 2. místo

Veronika Fürstová a Natálie Venclová 3. místa ve svých kategoriích
Ocenění by zasloužili: Václav Špička, Jitka Brzáková, Marie Hedvíková, Dan Rýdl a Filip Salov

 

Mgr. Martina Janáková