Dětský čin 2014

Studenti Gymnázia ve Varnsdorfu se zúčastnili 10. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku 2014. Zúčastnili se a uspěli!

Za svůj příspěvek rovné stovky dobrých skutků – sepsaných do barevné rozkládací knížky nazvané Cesta dobrých skutků – obdrželi speciální ocenění.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek 4. 12. 2014 v Brožíkově síni Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí v Praze.

Role moderátora této milé, záslužné akce se již tradičně ujal Aleš Háma, patronem našich deseti přítomných studentů byla oštěpařka, olympionička Bára Špotáková. Z jejích „zlatých rukou“ studenti přijali poukázku v hodnotě 10 000,- Kč na nákup školních pomůcek a další ceny.

Po slavnostním vyhlášení byl pro vítěze připraven zábavný odpolední program.

Mgr. Jana Petrová