Digitální učební materiály (DUMy)

Naše škola v rámci šablon I/2, II/2 a III/2 zpracovává DUMy pro následující tematické oblasti a ročníky:

Šablony I/2

Český jazyk Prostředky výstavby literárního díla a vývoj literatury od starověku po počátek 19. st Kvinta
Český jazyk Slohové postupy a literární žánry Prima, Kvarta

 

Šablony II/2

Konverzace v německém jazyce Konverzační témata Kvinta, Sexta, Septima
Německý jazyk Soutěže a hry v NJ (gramatika, fráze, slovní zásoba) Prima, Kvarta, Sexta

 

Šablony III/2

Matematika Stereometrie - metrické vlastnosti, zobrazení a platónská tělesa Septima
Matematika Planimetrie - konstrukční úlohy na shodná a podobná zobrazení v Cabri Sexta
Dějepis Hrady a města vrcholného a pozdního středověku Sekunda, Tercie
Dějepis Řemesla vrcholného a pozdního středověku Sekunda, Tercie, Septima
Matematika Zlomky Sekunda
Matematika Funkce a jejich vlastnosti Sexta, Septima
Fyzika Fyzika v grafech Kvinta, Sexta, Septima
Český jazyk Práce s literárním textem Sexta
Matematika Planimetrie - konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků v Cabri Sexta
Český jazyk Literární směry a období Septima, Oktáva
IVT Základy výpočetní techniky, hardware, sítě Prima, Sekunda, Tercie, Kvinta, Sexta
Zeměpis Karlovarský kraj Kvarta
Zeměpis Fyzická geografie Kvinta
Německý jazyk Slovní druhy Prima, Tercie, Kvinta, Septima
IVT Počítačová grafika, práce s Adobe Photoshop Sexta
Chemie Obecná a anorganická chemie pro 8. ročník Tercie
Chemie Organická chemie pro 9. ročník Kvarta
Matematika Základní matematické poznatky Tercie, Kvinta

 

Na základě vyžádání na e-mailové adrese ředitelství nebo telefonické domluvě Vám DUMy poskytneme.

Ing. Bc. Jiří Jakoubek

Ředitel školy