Etické dílny – „Láska, vztahy – kam až můžeme zajít“

Tento projektový den byl navazujícím projektem na minulé téma „Image nebo charakter“, který byl velmi úspěšný a velice zajímavý, proto se skoro ta samá skupina lidí, (opět samé dívky)  přihlásila i tentokrát. Na přípravné schůzce jsme dostaly zadanou práci, měly jsme si písemně připravit odpovědi na asi osm otázek k danému tématu a vyhledat jednu zážitkovou hru na stmelení či seznámení kolektivu.

7. 3. jsme se sešly v kvartě. Připravily jsme plátno na prezentaci lektorky Idy Pencové, která se dostavila na projektový den kolem desáté hodiny. Paní učitelka Holubářová zkontrolovala naše práce, které jsme odprezentovaly a na dané téma jsme konverzovaly. Seznámila nás s pravidly při hraní psychologických her a sezeních. (Pravidlo STOP, Mám poruchu, vyslechnutí, tolerance, nevynášet. Na uvolnění a seznámení nás všech jsme si zahrály hru na výměnu míst. Hodně jsme se o sobě dozvěděly, otázky se týkaly hlavně našeho tématu.

Po příchodu Idy, začala hlavní část programu, při její prezentaci, kterou doplňovala různými situacemi ze života, jsme se střídavě zapojovaly a konverzovaly na různá vztahová témata. Hlavním cílem této besedy bylo naučit se být spokojená sama se sebou, mít se rády jaký jsme, nepodlehnout lehkomyslným vztahům, umět čekat na toho pravého, umět si vybrat podle určitých hodnot, zamyslet se nad povahovými rysy… Beseda byla zajímavá, možná minule o trochu více, ale odcházely jsme spokojení. Výstupem z projektu je seznam zajímavých her na seznámení, zasmání, ukrácení dlouhého času, tábory, výlety. Ida nás poprosila o zpětnou reakci na její přednášku, všechny jí pošleme vyjádření a porovnání zda se naše názory a odpovědi, které jsme psaly v naší práci alespoň trochu změnily, po její besedě.

K.Š - kvarta