Gymnázium partnerem festivalu

Špičkoví profesionální varhaníci se představí posluchačům festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf“. Pátý ročník mezinárodního festivalu se uskuteční o letních prázdninách v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v okrese Děčín. Koncerty se konají každou červencovou a srpnovou neděli vždy od 14.00 hod. Při devíti koncertech vystoupí varhaníci z Čech, Německa a Francie. Kromě hudby uslyší návštěvníci i české a německé duchovní slovo. (G. Vránová, J. Kujan, F. Šimonovský, J. Čunát) Festival varhanní hudby organizuje občanské sdružení Arte Musica z Jiříkova ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Jaroslava Sykáčka. Gymnázium Varnsdorf je partnerem festivalu.

Festival je ojedinělý tím, že se jej pravidelně účastní posluchači z nedalekého Německa a varhanní hudba je propojena s duchovním slovem. Od loňského roku si navíc mohou poslechnout zvuk zrekonstruovaných varhan. „Pro letošní rok jsme oslovili profesionální varhaníky, kteří představují špičku ve svém oboru. Nemohu vybrat jen jedno jména, všichni varhaníci jsou zárukou vysoké kvality. V roce 2010 festival navštívilo na dvanáct set posluchačů z české i německé strany státní hranice, o třetinu více než při předchozím ročníku,“ uvedl předseda sdružení Arte Musica a varhaník Jiří Chlum. Arte Musica je občanským sdružením, které od roku 2007 provozuje duchovní a především varhanní hudbu v Jiříkově, Filipově a dalších obcích Šluknovského výběžku.

Generální rekonstrukce varhan ve Filipově proběhla v roce 2009 díky darům českých a německých věřících, posluchačů varhanních koncertů a příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti. Varhany v bazilice ve Filipově v letech 1887-1888 postavila varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína. Varhanní koncerty v bazilice ve Filipově mají dlouholetou tradici, do roku 2006 je pořádal Dům kultury v Rumburku. Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově patří k nejmladším mariánským svatyním v litoměřické diecézi a těší se velké úctě věřících. 13. ledna 1866 se těžce nemocné Magdaléně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Opakující se zprávy o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží daly Filipovu přízvisko Lurdy severních Čech. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN.