Image, nebo charakter

Na tento projekt jsme si vylosovaly a po té připravily jedno s témat týkající se módy ve 20. století, popisu osobnosti, která přes neatraktivní vzhled dokázala něco velkého a třetí skupina se měla zamyslet nad pravidly či moudry, které respektuje a řídí se jimi a chtěly by je sdělit i ostatním. Nevěděla jsem, co od tohoto projektu čekat, ale udělala jsem dobře, že jsem se přihlásila zrovna na tento projekt, který se konal v pondělí 12.12 2011.

Projekt, na kterém jsem byla, pro nás připravila paní učitelka Holubářová, prostřednictvím prezentace paní Idy Pencové, která pracuje jako lektorka v projektu „Etické dílny“ Připravila pro nás jedno z velké nabídky zajímavých témat, se kterými se snad seznámíme v příštích projektových dnech.

Paní Ida nám položila otázku: „Co čekáme od našich přátel?“ Odpovídaly jsme, že mají být inteligentní se smyslem pro humor atd., ale pak jsme se měly zamyslet nad otázkou: „Má být náš protějšek ošklivý?“ a v tom je zádrhel našeho myšlení a nás lidí! Nechceme, aby byl ošklivý, což je nesprávné. Vždy všichni a všude říkají, jak jim záleží jen na duši. Ale přesto u všech hodnotíme podvědomě nejdříve vzhled.

Druhá část projektu byla o módě 20. století, tedy námi vypracovaných tématech. A zamyslete se – všechna ta móda se opakuje jen s nepatrnými změnami. To, co jsme před pěti lety odmítali a považovali za oblečení, které můžeme nosit jen na domácí práce, teď znovu nosíme a považujeme za trend.

Jako výstup z projektu jsme museli napsat pravidla, citáty, moudra, kterými se řídíme, nebo řídit chceme ve svém životě nebo jsme je slyšely na přednášce a zaujaly nás.

Každý si z tohoto setkání něco odnesl a doufám, že jsme se s paní Idou Pencovou neviděli naposled a budeme nadále diskutovat o dalších tématech jejího zajímavého oboru.

Bára Ptáčková