Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na informační schůzku pro studenty a rodiče k zájezdu do Oxfordu, která se uskuteční 16. 3. 2015 od 16.30 v aule školy. Dozvíte se zde všechny potřebné informace týkající se zájezdu a budou vám zodpovězeny všechny případné dotazy.

Pokud jste již zájezd zaplatili, děkujeme. Pokud jste ještě neuhradili druhou zálohu, učiňte tak co nejdříve. Doplatek zájezdu prosím uhraďte do 7. 3. 2015.

Příští a následující týden budou probíhat rozřazovací testy do jazykových skupin ve středu 18. 2. od 14.15 hod., v úterý 24. 2. od 16.00 hod. a ve středu 25. 2. v 14.15 hod. (sraz před sborovnou). Prosím, vyberte jeden z termínů, je nutné, aby se všichni studenti zúčastnili a byli zařazeni do správné jazykové úrovně.

S pozdravem K. Filipová (776 056 990)