Informace k zahájení školního roku 2012/2013

PRIMA

Pondělí 3. září 2012 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy. V rámci zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě (uč. č. 53 2NP), rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin. Od úterý 4. září 2012 se vyučuje dle rozvrhu.

Předpokládaný seznam pomůcek:

Sešity:


6x

544

5x

524

2x

640

1x

460, 420, 440, 424, 540

1x

blok nelinkovaný A5

1x

notový sešit


Sportovní obuv, přezůvky, psací, rýsovací a kreslící pomůcky

 

SEKUNDA – OKTÁVA

Pondělí 3. září 2012 od 8.00 hodin v kmenových třídách. Od úterý 4. září 2012 se vyučuje dle rozvrhu.

JJ