Jak se rodí pohádka

Úplně na začátku myšlenky osvěžit nudu při klasickém vyučování češtiny něčím pestřejším byl příjemný pocit z toho, že v téhle třídě (letošní sekunda) se opravdu dobře pracovalo a pracuje. V literatuře zrovna byla na řadě pohádka, tak se nabízelo ji trochu vytáhnout z papírových stránek čítanky do reality školního dne. Když pohádku, tak zahrát. Když zahrát, tak podle vlastního textu, s hudbou, v kostýmech a vlastních kulisách. Dost práce s tím vším. A taky dohady, možná občas potřeba překonat různá nedorozumění, pocit křivdy, že tomu, či onomu ostatní nedali tu příležitost, na kterou čekal. Ale i spousta legrace a dost hodin strávených mimo školní lavici. A výsledek? Tak dobrý, že stálo zato ho předvést na veřejnosti (na školní akademii, ve dvou mateřských školkách i v našem městském divadle).

Ale nemělo zůstat jen při divadle. Technika vládne světem, tak proč nepřevést svá veledíla do trvalejší podoby. A vznikly videonahrávky. Tedy my tomu pyšně říkáme filmy. A co s filmy? No přece předvést, nechat ohodnotit a obdivovat a vyhlásit filmové ceny. A tak se zrodil PRIMA LEV 2007. Připravili jsme soutěžní projekci a přizvali do poroty vedení školy, učitele a rodiče a mohlo se hodnotit.

Ještě než se zmíním, jak porota rozhodla, nutno poznamenat, že ocenění a pochvalu zaslouží všichni zúčastnění (tedy opravdu celá třída), a vyhlašování a předávání cen už byla opravdu jen hra na závěr. Tu opravdovou hodnotu, kterou ta práce měla mít, si nesou všichni zúčastnění v sobě. Doufám …

PRIMA LEV 2007 - výsledky

Nejlepší scénář
O Červené Karkulce Jan Beneš
Nejlepší hudba
O Budulínkovi Anna Denezhkina
Anna Jará
Nejlepší výtvarníci
O perníkové chaloupce Anna Jará
Lucie Lieblová
Monika Smrčková
Nejlepší kamera
O Červené Karkulce Lukáš Honke
Nejlepší kostýmy
O Červené Karkulce Michaela Dolníková
Nikola Javorková
Lucie Musilová
Jan Beneš
Jakub Skalický
Nejlepší režie
O Červené Karkulce Jan Beneš
Nejlepší herecký výkon
- ženská role O Červené Karkulce - babička Michaela Dolníková
- mužská role O perníkové chaloupce - otec
Monika Smrčková
- dětská role O Červené Karkulce - Karkulka
Nikola Javorková
- zvířecí role O Červené Karkulce - vlk
Jakub Skalický
- vypravěč O Smolíčkovi Lucie Fibigerová
Nejlepší film
O Červené Karkulce Jan Beneš
Michaela Dolníková
Lukáš Honke
Nikola Javorková
Monika Kocourková
Lucie Musilová
Jakub Skalický

Jak se rodí pohádka - literárně dramatická výchova

Téma

 • literatura – lidová slovesnost – lidová pohádka
 • divadlo – divadelní profese – vznik divadelního představení - vystoupení
 • amatérský film – jednoduchá videonahrávka a práce s ní
 • literatura a sloh – vypravování – pohádka umělá – vlastní tvorba
 • prezentace vlastní práce

Cíl

 • pochopení smyslu literárně dramatických forem kultury a umění na základě vlastní práce a osobního prožitku
 • rozvíjení klíčových kompetencí školního vzdělávání

Metody práce

 • výklad učitele
 • práce s učebnicí
 • řízený rozhovor
 • práce ve skupině
 • dramatizace
 • výtvarná činnost
 • spontánní diskuse
 • práce s multimediální technikou

Pomůcky

 • literatura (sbírky lidových pohádek)
 • kartony a výtvarné potřeby na výrobu kulis
 • oděvy a doplňky na kostýmy
 • drobné rekvizity
 • hudební nástroje
 • videokamera a digitální fotoaparát
 • PC

Výstupy

 • realizace divadelního vystoupení před dětmi v MŠ
 • prezentace a vyhodnocení videozáznamu
 • CD se záznamem pohádek
 • sborníček vlastní literární tvorby

Začleněná průřezová témata

 • OSV – osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, kreativita, komunikace, řešení problému, rozhodovací schopnosti
 • MKV – lidské vztahy
 • MDV – tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

Klíčové kompetence

 • kompetence komunikativní
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské

Realizace

 • 03.05.07 – vystoupení v rámci školní akademie
 • 12.05.07 – vystoupení v Městském divadle Varnsdorf (pásmo škol ke Dni matek)
 • 18.05.07 – vystoupení v MŠ Zahrádka (2 skupiny)
 • 08.06.07 – vystoupení v MŠ Sluníčko (3 skupiny)
 • 04.06.07 – exkurze Městské divadlo Varnsdorf
 • 05.06.07 – návštěva představení v Národním divadle v Praze – A.Dvořák: Rusalka
 • 20.11.07 – závěrečná prezentace pro porotu (studenti, hosté z řad vedení školy, rodiče)
 • 22.12.07 – slavnostní vyhlášení cen „Prima lev 2007“ - zhodnocení projektu

Zhodnocení

Projekt splnil vytyčený cíl. Studenti zvládli realizaci dle plánu, v závěrečné fázi výstupů důstojně a úspěšně reprezentovali školu při vystoupeních v MŠ a mimořádnou pochvalu zaslouží skupina s pohádkou O ČERVENÉ KARKULCE, která reprezentovala školu i v městském divadle u příležitosti Dne matek. Dále pak mimořádnou aktivitu a zájem o projekt projevil student Lukáš Honke, který zrealizoval počítačovou úpravu videonahrávek všech skupin, sám natáčel 2 pohádky a fotografoval vystoupení v MŠ.

Autor projektu

Mgr. Martina Janáková