Jazyková exkurze Žitava.

Co to je jazyková exkurze? Máme poslouchat cizí jazyk v reálném prostředí? Máme číst nápisy, názvy obchodů? Máme oslovovat náhodné protijdoucí a ptát se, jak se dostanu tam nebo tam? Máme se dívat kolem sebe a vnímat prostředí druhého národa? Žáci septimy A, němčina jako druhý cizí jazyk, učinili první zkušenost ve vlaku do Žitavy, neboť dopravu zajišťuje německá společnost Vogtlandbahn. Žitava je město s krásným historickým jádrem, v místech původních hradeb je zelený pás, lze tedy velmi dobře sledovat původní rozsah města. Mimochodem, průběh opevnění určil český král Přemysl Otakar II., i v pozdějších dějinách města se objevují české šlechtické rody nebo jména českých panovníků.

Do Žitavy přitéká naše Mandava, tak jsme také kousek toku sledovali a došli k jezeru – zatopenému uhelnému lomu Olbersdorf. Představuje pro město úspěšnou revitalizaci krajiny, viděli jsme, jak jsou pláže připravovány na nastávající sezónu, už jsme potkávali turisty i cyklisty, ale viděli i části těžebních zařízení – oblast kolem jezera je  jakousi technickou naučnou stezkou.

Žitava je městem s vysokou školou- pojem Hochschule Zittau je i u nás známý, tudíž další náš cíl,  23. června zde proběhne informační den, možná pro někoho inspirace k výletu na kole, možná téma k úvahám, kam po maturitě… Českou uličkou (Böhmische Straβe) jsme došli na náměstí, prohlédli si některé ze zastavení na kulturní stezce centrem Žitavy. To už samostatně a teď tedy konečně německy! No, ale nebylo to moc potřeba, dost často se lze domluvit i česky a i popisky u památek jsou vedle němčiny a angličtiny i polsky a česky.

Tak to asi nebyla jazyková exkurze. Nevadí. Přejmenovávám ji na průřezově tematickou, ale i tak – mně se takhle líbila. Jestli septimánům také? To zjistím až po čase, až mi řeknou, že byli na kole na Olbersdorfu, nebo že si vyjeli úzkokolejkou na Oybin. Věřím, že se to stane.

M. Svob