Jeden den asistentem pedagoga na základní škole

V rámci semináře ZSP (základy speciální pedagogiky) se učíme o různých poruchách učení. Hodiny jsou zaměřené především na praxi, ale teorie je základ, bez kterého by to nešlo. Paní PaedDr. Jana Veselá se nám snaží speciální pedagogiku představit opravdu ze všech možných úhlů. Na ZŠ v Krásné Lípě jsme měli například možnost si to všechno vyzkoušet na vlastní kůži, s menším dozorem.

Jak náš den vypadal? Ráno jsme dorazily do školy v Krásné Lípě jen dvě, za což ve velké míře mohly chřipkové prázdniny, respektive vysoká míra nemocnosti s nimi spojená. Dostaly jsme pokyny a vydaly se na hodinu.

Tam nám asistentka vyprávěla o třídním kolektivu a o problémech některých dětí. Poté jsme si sedly každá k jednomu žákovi a pomáhaly jsme mu s řešením (popřípadě zápisem) probírané látky. Bylo to velice těžké a pro mě, upřímně řečeno, dost rozčarující, jelikož děti
se nesnažily a nenechaly si pomoct. Zkrátka a dobře neměla jsem pocit, že bych tam k něčemu byla. Přesto nám hodina utekla celkem rychle a my jsme se pak odebraly do kabinetu, abychom si vyslechly, co bude dál.

Je asi pochopitelné, že nemohu jmenovat a zabíhat do detailů, ale setkaly jsme se během těch pěti hodin s mnoha dětmi, které potřebovaly pomoc. Byly tu děti, kterým se rodiče věnovali a děti, kterým ne. I za těch pár hodin mi došlo, jak velkou roli v tomhle hraje rodina a zázemí žáka.

Bylo dobré, že po všechen čas jsme se mohly ptát asistentek a pedagogů. Všichni byli velmi vstřícní a opravdu jsme tak měly možnost poznat, co tahle práce obnáší. Z času jsme vytěžily maximum.

Teď zpět k průběhu dne. Jako poslední, jsme si dokonce obě, společnými silami, odučily svoji první hodinu angličtiny. Tam jsme si vyzkoušely vedení celé hodiny jako takové a práci se třídou, jak samostatně, tak v týmu.

Myslím, že pro všechny zúčastněné to byla zajímavá a obohacující zkušenost. Určitě práce pedagogů není lehká, ale to práce s dětmi pravda také ne. Na vše je potřeba se dívat z více úhlů. Na závěr doufám, že mi bude odpuštěno jedno velké klišé, v které ale opravdu věřím a cítím, že i v tomto duchu se celý den nesl - MUSÍME SI POMÁHAT.

Šárka Šeborová