Juvenes Translatores

V listopadu loňského roku se naše škola opět zúčastnila mezinárodní překladatelské soutěže pořádané Evropskou komisí - tentokrát na téma dobrovolnictví. Mezi 17letými studenty, kteří zkusili své štěstí, byli: Adéla Pondělíčková, Sára Haidlová, Ondřej Lukeš, Jonáš Čejka a Jindřich Šmíd. Přestože na základě výsledků zveřejněných v letošním únoru nikdo z našich studentů nevyhrál, chtěla bych vyzdvihnout velmi vysokou úroveň jejich překladů, které by zcela jistě snesly srovnání s překladem vítězným. Zvláštní pochvala pak ještě náleží studentce sexty, Sáře Haidlové, která za svůj překlad získala Čestné uznání. Děkujeme všem zmíněným studentům za skvělou reprezentaci naší školy.

Jana Pohludková