Kdo jsem, čím budu?

Tuto otázku si klade asi spousta lidí v dospívajícím věku stejně jako my, studenti gymnázia, a proto jsme se přihlásili na tento projekt pod vedením pí. Jany Veselé.

Na úvod jsme si utvořili seznamovací kruh a každý o sobě něco pověděl. Na základě  těchto informacích ostatní hádali na  jaké povolání se každý hodí. Poté následovalo kreslení vlastních portrétů po slepu, které o nás mělo něco vypovědět. Po krátké pauze následoval první test Holandovo osobních rysů, který nám už více přiblížil v jakých oborech vynikáme. O těchto výsledcích jsme se utvrdili ještě v druhém testu, kde jsme bodovali jednotlivá povolání podle toho, jak nám blízká nebo sympatická. Z výsledků obou testů každému vyšla tři písmena, charakterizující schopnost a dovednost jedince.

V závěru celého projektu jsme obdrželi papíry s množstvím (ne)možných povolání a pomocí písmen, která nám vyšla,  jsme vybrali ta, která byla s těmito písmeny totožná. Poté proběhl individuální rozhovor s paní profesorkou o našich výsledcích a dojmech.

V úplném závěru jsme zhodnotili projekt jako velmi úspěšný, zajímavý, užitečný a hlavně dobře zorganizovaný. Myslíme, že můžeme mluvit za všechny účastníky projektu, když říkáme, že  nyní nám je o trochu více jasnější, čím budeme.

Pavlína Váchová, Kateřina Buřičová