Klasifikační týden

Povánoční čas bývá tradičně spojen s klasifikačním týdnem. Rozměr tohoto období je v jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti, ale i s obdobím samotné přípravy, kdy každý musí zvládnout trochu organizačního umu a taktiky při samotném zvládnutí zápisu ke zkouškám, k čemuž samozřejmě patří trochu štěstí, ale i zkušeností. Význam tohoto týdne není pouze v tom, aby každý žák získal známku z určitého počtu zvolených a zapsaných předmětů, ale v samotné osobní komunikaci učitele a žáka k dané problematice, ale i k tématům, které by ve vztahu učitel a žák zůstaly nikdy nezodpovězeny.

Všem obrovský dík. BGV