Knížky nás baví

Sedm studentů našeho gymnázia  se svým šestiměsíčním projektem „Knížky nás baví“, stalo spolupracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejich alternativní lekce čtení a literatury o Astrid Lindgrenové, ve které využili svých zkušeností s dramatickou výchovou a kterou ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Varnsdorfu a ZŠ a MŠ v Rybništi čtyřikrát realizovali s žáky převážně třetích tříd základní školy, se totiž stane součástí manuálu k rozvíjení čtenářské gramotnosti a spolupráce různých věkových skupin, který bude sloužit jako vzorový materiál studentům pedagogických fakult i učitelům v praxi. O tom, že vést tříhodinový výukový program pro celou třídu třeťáků, nebyla záležitost jednoduchá, si nechte vyprávět od Adély Pondělíčkové z tercie a kvartánů Markéty Bacharové, Lucie Hynčicové, Romany Miloschewitschové, Jakuba Maryšky, Rolanda Pfeifera a Járy Švíře.

Martina Janáková