nKnížky nás baví – aneb společně v knihovně

Již podruhé – s odstupem tří let  - připravili studenti Biskupského gymnázia Varnsdorf v rámci svého projektového vyučování netradiční výukový program pro žáky čtvrtých tříd varnsdorfských základních škol. Šlo o lekci čtenářské a dramatické výchovy realizovanou ve dnech 19. a 26. května ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny. Pozvání přijaly ZŠ Bratislavská, ZŠ Seifertova a ZŠ Karlova. Obě úterní dopoledne strávená s knížkami Ericha Kästnera a tématy vztahů dvojčat, dětí a rodičů a prázdnin dříve a dnes uběhla v krásném prostředí knihovny za laskavé péče a pozornosti milých knihovnic dětského oddělení rychleji, než se všichni zúčastnění nadáli. Velký respekt zaslouží gymnazisté, kteří zvládli pedagogickou práci s mladšími žáky na téměř profesionální úrovni. Zejména kvartán Ondřej Novotný v roli moderátora zaujal svou autoritou, řečnickým a organizačním talentem. Čtvrťáky pak chválíme za nadšení a nasazení, s jakým se celého programu účastnili, a věříme, že si odnesli nový pohled na čtenářství, knížky a knihovnu. Učitelkám čtvrtých tříd děkujeme za důvěru, se kterou svěřily své žáky do péče našich studentů. Těší nás dlouhodobá a smysluplná spolupráce gymnázia a městské knihovny a děkujeme za ni všem zúčastněným. Slibujeme pokračování v příštím školním roce.

Mgr. Martina Janáková