Kontakty

Název školy Gymnázium Varnsdorf
Adresa Střelecká 1800
Varnsdorf, 407 47
47274751
IZO 110017919
Číslo účtu 4041360297/0100
Kód studia 79-41-K/81
Telefon
Pevná linka +420 412 371 423
Mobilní +420 723 522 977
Ředitel školy Ing. Bc. Jiří Jakoubek
jakoubek@bgv.cz
Zástupce ředitele Mgr. František Paulus
paulus@bgv.cz
Ředitel Akademie příslibu Mgr. František Paulus
paulus@bgv.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Martina Janáková
janakova@bgv.cz
Tajemnice a hospodářka Romana Dvořáková
dvorakova@bgv.cz
Metodik primární prevence Bc. Radka Holubářová
holubarova@bgv.cz
Rodinné centrum Jonáš
Bc. Monika Hronková
jonas.bgv@seznam.cz
+420 721 066 319
Mapa Mapa na Mapy.cz
(lze přepnout na letecký pohled)
Kudy k nám Předpřipravená brožurka s mapou.
Zřizovatel Biskupství litoměŕické
Dómské nám. 1
Litoměřice, 412 88
biskupstvi@dltm.cz
www.dltm.cz